Để có thể cạnh tranh trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ cần nỗ lực hết sức để chèo lái công việc kinh doanh, trong đó hành trang không thể thiếu đối với họ là các bí quyết. Đâu là những bí quyết ấy? Hãy cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng lý giải điều này.

1. Thời gian là tất cả

Sản phẩm và dịch vụ của bạn phải xuất hiện đúng lúc trên thị trường. Bạn cần lựa chọn chờ đợi thị trường đón nhận sản phẩm (đòi hỏi các nguồn lực để có thể tồn tại trong thời kỳ đó và chấp nhận rủi ro sự cạnh tranh gia tăng), hoặc bạn sẽ cần điều chỉnh để chào bán một sản phẩm hấp dẫn hơn với sự sẵn sàng của thị trường khi ấy.

Các doanh nghiệp nhỏ có lợi thế trong việc thực hiện các sự lựa chọn và ứng dụng thay đổi mà không cần một quá trình phức tạp và các quan điểm mâu thuẫn vốn làm trì hoãn các tập đoàn lớn. Bạn cần dự báo được thị trường, thị hiếu của khách hàng và liên tục đổi mới để phát triển. Điều này đòi hỏi lãnh đạo với sự nhanh nhạy, kiên cường, sẵn sàng đón nhận thất bại và để nhận ra thất bại đó đủ kịp thời nhằm thích nghi và bước tiếp.

2. Thương hiệu, thương hiệu và thương hiệu

Một số nguyên tắc cơ bản để kết nối, ảnh hưởng và đi đầu với thương hiệu của bạn.

- Chọn khách hàng mục tiêu: Con đường lớn nhất dẫn đến thất bại là cố gắng để được tất cả mọi người đều thích.

- Kết nối với cộng đồng: Mục tiêu của bạn là tạo sợi dây tình cảm của khách hàng đối với thương hiệu của bạn.

- Gợi cảm hứng và ảnh hưởng khách hàng của bạn: Một thông điệp về thương hiệu gợi cảm hứng có tầm ảnh hưởng lớn hơn là chỉ nhấn mạnh những chức năng đặc điểm của sản phẩm.

- Duy trì hình ảnh thương hiệu trong công ty: Đảm bảo rằng cách thức làm việc và cư xử của nhân viên ở các cấp trong tổ chức duy trì hình ảnh thương hiệu của bạn.

3. Mở rộng quy mô kinh doanh

Tạo một sản phẩm độc đáo và một thương hiệu độc đáo là chưa đủ mà còn cần tìm cách mở rộng phát triển kinh doanh. Những dấu hiệu chứng tỏ bạn vừa mở rộng công việc kinh doanh của mình:

- Bạn có thể tuyển được những nhân viên có mức năng suất làm việc tương tự như chính bạn hoặc trưởng nhóm bán hàng.

- Bạn có thể tăng nguồn lực hấp dẫn khách hàng ở nền tảng vững chắc.

- Tỷ lệ tạo ra doanh thu và doanh thu có thể được dự đoán phù hợp.

- Chi phí có thêm một khách hàng mới thấp hơn nhiều so với lợi nhuận bạn thu được từ khách hàng đó.

- Khách hàng của bạn có được sản phẩm phù hợp ở địa điểm phù hợp và thời gian phù hợp.

4. Áp dụng công nghệ

Gần 2/3 hoặc 64% số người được khảo sát trong cuộc nghiên cứu các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ của Bank of America nói rằng họ muốn tận dụng tốt hơn các cải tiến công nghệ để giúp quản lý công việc của họ. Nếu một doanh nghiệp nhỏ có thể nhận diện một nhu cầu thực sự, công nghệ có thể giúp thực hiện nhu cầu đó. Hầu như không có rào cản nào để thâm nhập vào một thời đại nơi bất kỳ ai với mạng lưới vô tuyến có thể tiếp cận nhanh chóng và không tốn nhiều chi phí tới các công nghệ hỗ trợ cần trong việc thực hiện kinh doanh.
Xem thêm: Các yếu tố cần có để thành lập doanh nghiệp
Thông tin liên hệ dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng http://ngaymattroi.com/