Nền kinh tế nước ta đang vươn mình phát triển với sự nở rộ không ngừng của các công ty, doanh nghiệp trong nước và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình hội nhập quốc tế diễn ra với những bước tiến mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, nhà xí pháp lý và các vấn đề liên hệ đến chính sách kinh tế phải được quan hoài đảm bảo. Luật kinh tế theo đó trở thành 'phương tiện bảo hộ' ưu việt, góp phần duy trì sự ổn định, an toàn và mang đến hiệu quả cao trong quá trình hoạt động của các đơn vị kinh dinh.
Ngành không thể thiếu trong nền kinh tế hội nhập
Việc nắm bắt và trang bị tri thức về pháp luật trong và ngoài nước có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của bất cứ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nào can dự đến các hoạt động kinh tế.
Qua đó, sự nhạy bén và am hiểu tri thức của các chuyên gia về Luật kinh tế sẽ góp phần đảm bảo quá trình vận hành vững bền cho doanh nghiệp, mở mang sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế tiện lợi hơn. Ngành Luật kinh tế bởi thế được xem là một ngành chẳng thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Thông tin từ Bộ Tư pháp, từ nay đến năm 2020, ước tính chỉ riêng các chức danh liên tưởng đến tư pháp, Việt Nam cần khoảng 13.000 nhân sự, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 soát viên và chuyên viên làm công tác thừa phát lại.
Theo đó, quá trình đào tạo những chuyên gia Luật trình độ cao trong lĩnh vực kinh dinh, thương mại, có kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, đảm đương tốt việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tại kinh dinh sẽ trở nên yếu tố chủ đạo trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Tốt nghiệp ngành Luật kinh tế, sinh viên có dịp đảm trách nhiều vị trí công việc như: chuyên viên tư vấn luật pháp tại các doanh nghiệp; chuyên viên pháp lý tại các tổ chức dịch vụ luật pháp, văn phòng luật sư; chuyên viên lập pháp, hành pháp, tư pháp trong các cơ quan quốc gia hoặc nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các cơ sở giáo dục.
Không dừng lại ở đó, cử nhân Luật kinh tế cũng có thể thành công với vai trò chuyên gia tư vấn tài chính, tương trợ khách hàng đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, sáng suốt. Ở nước ta, đây là một nghề giàu triển vọng với mức lương hấp dẫn cùng nhiều đãi ngộ đặc biệt.

Đọc thêm:đại học mở hệ từ xa ,bằng đại học từ xa ,đại học từ xa là gì