ERP là một hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như lập kế hoach; sản xuất, bán hàng, marketing.Kể từ khi phương pháp luận ERP trở nên phổ biến, nhiều ứng dụng phần mềm được xây dựng hỗ trợ các nhà quản lý thực hiện khai thác hệ thống ERP cho các doanh nghiệp kinh doanh như quản trị kho hàng, theo dõi hợp đồng, dịch vụ khách hàng, quản lí các tài nguyên về tài chính cũng như nhân sự.
Hiện nay phần mềm này đã trở nên phổ biến, được nhiều nhà quản lý lựa chọn làm giải pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và nguồn lực.
Với sự ra đời của nhiều phần mềm khác nhau, các doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian trong việc chọn lựa giải pháp phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.
Vì thế, hiện nay có một phần mềm trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho nhà quản lý bởi những tính năng toàn diện và tiện ích đa dạng.
Phần mềm SINNOVA- ERP hỗ trợ quản lý, giải quyết công việc từ tài chính, kế toán, nhân sự, kinh doanh, quản lý khách hàng...
Với những thành quả mà mình có, SINNOVA-ERP đã giúp không ít doanh nghiệp tiết kiệm tối đa nguồn lực, chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.
Để tìm hiểu chi tiết về phần mềm này mời truy cấp vào "Phần mềm erp" để tham khảo và trải nghiệm miễn phí.
Bên cạnh đó còn các phần mềm hỗ trợ quản lý khác bạn có thể tham khảo: Phần mềm crm, phần mềm quản lý dự án, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán online, phần mềm quản lý spa...