Diễn đàn: Đà Nẵng - TP Thân yêu

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương, nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng hiện là một trong 15 đô thị loại 1 đồng thời là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam ! :)

Danh mục Bài cuối

 1. Các thông tin tổng quát về Đà Nẵng

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 20
 2. Thông tin do các thành viên sưu tầm, chia sẻ,...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 77
  • Bài viết: 110
 3. Những bức ảnh đẹp và cảm nhận về thành phố Đà Nẵng

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 17